neděle 1. srpna 2010

Nejnovější blbost z USA: CString

7 komentářů:

 1. Tohle mě pobavilo. Já už myslel, že se kollega vrhnul na programování.

  OdpovědětVymazat
 2. CStrings ve variante Brasil maji dokonce zasouvaji "prvek".
  Pry vysvetleni proc na karnevalu v Riu tak krasne tanci :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Gogo, ten Váš trolling mne nebaví. Tady je jednoduchý drillovací program, který jsem před 15 lety napsal. Včil mudrujte:

  program Nemcina;
  const Version = 2.0;
  N = 255;
  var F: Text;
  P, I, Good, Bad, Count, What, Kolik, Total, Direction: Integer;
  Well: array [1 .. N] of Boolean;
  Radka, Nemecky, Cesky: array [1 .. N] of string [80];
  Question, Solution, Answer: string [80];

  procedure Divide;
  var P, Last: Integer;
  begin
  for I := 1 to Count do
  begin
  P := Pos (#9, Radka [I]);
  while P <> 0 do
  begin
  Last := P;
  Delete (Radka [I], P, 1);
  P := Pos (#9, Radka [I]);
  end;
  Nemecky [I] := Copy (Radka [I], 1, Last - 1);
  Cesky [I] := Copy (Radka [I], Last, Length (Radka [I]) - Last + 1);
  end;
  end;

  begin
  Assign (F, 'Vokabeln.Txt');
  Reset (F);
  Count := 0;
  repeat
  Inc (Count);
  repeat
  ReadLn (F, Radka [Count]);
  until not ((Radka [Count] = '') or (Copy (Radka [Count], 1, 1) = ';'))
  until Radka [Count] = 'The End';
  Count := Count - 1;
  WriteLn;
  WriteLn (' Němčina ', Version: 1: 1);
  WriteLn ('(c) Guy Peters, My Ratsoft 1995');
  WriteLn;
  Write ('Je připraveno ', Count, ' slovíček. Kolik si přejete příkladů? ');
  ReadLn (Kolik);
  WriteLn;
  WriteLn ('Slovíčka budou zadávána');
  WriteLn ('1. v němčině');
  WriteLn ('2. v češtině');
  WriteLn ('3. napřeskáčku');
  WriteLn;
  Write ('? ');
  ReadLn (Direction);
  WriteLn;
  Good := 0; Bad := 0; Total := 0;
  Randomize;
  Divide;
  for I := 1 to Kolik do
  begin
  repeat
  What := 1 + Random (Count);
  until not (Well [What]);
  case Direction of
  1: begin
  Question := Nemecky [What];
  Solution := Cesky [What]
  end;
  2: begin
  Question := Cesky [What];
  Solution := Nemecky [What]
  end;
  3: begin
  P := Random (2);
  if P = 1 then
  begin
  Question := Cesky [What];
  Solution := Nemecky [What]
  end
  else
  begin
  Question := Nemecky [What];
  Solution := Cesky [What]
  end;
  end;
  end;
  WriteLn (Question);
  ReadLn (Answer);
  WriteLn (Solution);
  WriteLn;
  if ((Length (Answer) > 1)
  and (Answer = Copy (Solution, 1, Length (Answer))))
  or ((Length (Answer) > 1)
  and (Question = Nemecky [What]) {pro česká synonyma}
  and (Pos (Answer, Cesky [What]) > 0))
  then
  begin
  Write ('Dobře. ');
  Good := Good + 1;
  Well [What] := True;
  Inc (Total);
  end
  else
  begin
  Write ('Špatně. ');
  Bad := Bad + 1;
  end;
  Write ('Celkem ', I, ' příklad');
  if (I >= 2) and (I <= 4) then Write ('y');
  if I >= 5 then Write ('ů');
  WriteLn (', z toho ', Good, ' dobře a ', Bad, ' špatně. ',
  'Úspěšnost je ', Good / I * 100: 0: 2, ' %');
  WriteLn;
  if Total = Count then
  begin
  WriteLn ('Všechny příklady konečně správně zodpovězeny.');
  Halt;
  end;
  WriteLn;
  end;
  end.

  OdpovědětVymazat
 4. Já se Vás nechtěl nijak dotknout proboha! Jen jak jsem viděl CString, tak se mi vybavila ona céčkovská třída.
  Moc nechápu, proč dáváte sem dáváte školní příklad v základním Pascalu, ale je to jedno.

  OdpovědětVymazat
 5. Na základě toho, že jsem se údajně "vrhnul na programování". Vzhledem k tomu, že programuji již skoro 25 let, nemusím se na něj "vrhat".

  Není to školní příklad, to by byl příliš primitivní. Psal jsem ho proto, aby mi pomohl na zkoušku z němčiny.

  Protože v C moc programovat neumím.

  OdpovědětVymazat
 6. Pointa spočívala v třídě z MFC s názvem CString, což bylo první a jediné co se mi vybavilo při přečtení nadpisu.
  To, jestli si Vy sám píšete prográmky ve VBA, Pascalu, Javě nebo Occamu, mi bylo v tu chvíli jedno.

  OdpovědětVymazat
 7. Podívejte, já nepopírám, že CString má i jiný význam. Šlo mi čistě o Vaše urážlivé vyjádření na mou adresu.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně: <b>text</b>
Odkaz: <a href="http://adresa">text</a>, tedy <a href=""></a>