sobota 13. listopadu 2010

Chvála patriotismu

Patriotism je dnes téměř sprostým slovem - rozhodně v unijních, politicky korrektních kruzích nikomu nepolichotíte, nazvete-li ho patriotem. Je to už jen krůček od nacionalisty, chauvinisty, nacisty a holokaustu.

Proto mne příjemně osvěžila kritika debilního výroku Hermana van Rompuy ("Euroskepticism vede k válce" aneb typické strašení místo řešení) od Daniela Hannana z The Telegraph:
Během mých posledních tří návštěv, kdy jsem hovořil k americkému publiku, se mě v průběhu vždy někdo zeptal: „Kdy se sem přestěhujete a budete kandidovat?" Pokaždé jsem odpověděl stejně: „Miluji svoji zemi." A pokaždé to vyvolalo stejnou odezvu: nadšený aplaus. Američtí konzervativci, stejně jako konzervativci kdekoli jinde, chápou patriotismus jako něco, co vede lidi k tomu, že se nechovají sobecky. Je to základ našeho smyslu pro odpovědnost vůči lidem okolo nás. Patriot neznevažuje jiné země: povzbuzuje jejich pocit národní hrdosti a váží si jejich svobody.

Eurokraté, kteří s tímto konceptem bojují, by se měli podívat na to, jak si spojenci během dvou světových válek definovali své cíle. Ustavičně se opakovalo, že bojujeme za podstatu národů. Náš patriotismus nám dal schopnost přirozeného soucitu s těmi, jejichž vlast byla obsazena. Byl to právě patriotismus Británie - a anglosaské sféry -, jenž porazil dva pokusy spojit Evropu pod nadvládou tyranie a obnovil demokracii v jejích národech. Bez toho by EU nebyla možná. Dnes, více než kdy předtím, by se měl Herman Van Rompuy zastavit a o tomto faktu popřemýšlet.

Zdroj

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně: <b>text</b>
Odkaz: <a href="http://adresa">text</a>, tedy <a href=""></a>