čtvrtek 25. srpna 2011

Nebezpečný trend

Příslušník ohrožené menšiny, český muslim Lukáš Lhoťan, se bohužel veze na vlně velmi nebezpečného a zničujícího trendu. Posteskl si, že v Americe se člověk přijetím občanství stává Američanem, zatímco v Evropě nikoli; on to ovšem kommentuje tak, že "v evropské společnosti je stále pod povrchem v mnohých zemích přítomná mezinárodnostní nenávist".

Nechci teď polemisovat o tom, zda je ta nenávist skutečně (latentně) přítomná a v jaké míře. Nevylučuji to. Ale Lukáš Lhoťan zapomíná, že Evropa není Amerika. Ve svém článku na Sprše jsem o tom kdysi psal: jako Čech se nikdy nestanu Holanďanem! Na to je prostě "holanďanství" moc hluboké a táhnoucí se po generace do minulosti, na rozdíl od "američanství". A nenávist? Já jsem tu nikdy žádnou nepocítil. A ne proto, že jsem bílý. Surinamci nebo Indonésané jsou (Holanďany, ale i mnou samým) považováni za "holandštější" než já nebo jiný přistěhovalec z evropské země. A Turci a Marokánci, pokud pracují, nekradou, nepodřezávají nemuslimy nebo své dcery, které se s nimi spustily, nebo ty, kteří od islámu odpadli, tak si tu na nic nemohou stěžovat. O nějaké nenávisti nemůže být (až na výjimky) ani řeč. Za Holanďany je ovšem může považovat pouze Jan Čulík nebo Guy Peters.

Chtít z Holanďanů, Čechů, Němců a Žabožroutů nadělat Američany, resp. "Evropany", znamená sice, že se kdejaký přistěhovalec nabytím občanství stane "Evropanem", ale znamená to zároveň zničení Evropy jako takové a vytvoření druhé Ameriky, s jiným názvem. Vypadá to, bohužel, že tento trend je nevyhnutelný. Přibývá lidí, kteří si berou příslušníky jiných národností, ale zatím ještě se často jejich potomci hlásí zcela k zemi a kultuře, ve které vyrostli. Ty z mých dětí (jež se ještě považují za Čechy v Holandsku, ač jsou kulturou a vychováním daleko spíš Holanďani), které si vezmou holandského partnera a budou zde mít děti, budou ostatními považovány už za normální Holanďany. A jejich děti, moji vnuci, budou už považovány za Holanďany docela - námi, Holanďany i sebou samými. I můj vnuk, jehož otec je Čecho-Slovák a matka Brazilka se slovensko-židovskými kořeny, jestli zůstane a vyroste ve Španělsku, bude patrně považován za Španěla - jeho děti zcela jistě. Těch kosmopolitů, kteří i v rámci Evropy zůstávají kosmopolitními, je stále ještě jen víceméně okrajová hrstka. Pokud by jich mělo (v rámci například sociálních nejistot, rostoucí immigrace a nestabilních okolností) přibývat, bude to ruku v ruce s rozpadem tradičních hodnot (a tlakem EU) znamenat konec Evropy. Škoda, že k tomuto trendu přispívá i Lukáš Lhoťan. Na druhou stranu je možné, že postupující islám sehraje v zániku Evropy klíčovou roli a že fenomen "evropský muslim" je fenomenem přechodným, "provisorním", který má smysl jen potud, pokud Evropa ještě zůstává Evropou.

(Zmatený článek, na nějž Lhoťan svým postem reaguje, je vzorovou ukázkou tohoto trendu, kde se míchá ethnicita a státní příslušnost: Romové jsou Češi, protože jsou čeští občané! Myslím, že by se proti tomu ohradil i nejeden Rom - on přece není žádný gadžo!)

42 komentářů:

 1. Hezký pokus, až na to, že jste si ho, jak je pro Vás typické, vycucal z prstu: „Today, despite other ethnicities making up 19.6% of the Netherlands' population, this obscurity continues in colloquial use, in which Nederlander sometimes refers to the ethnic Dutch and Frisians, sometimes to anyone possessing Dutch citizenship.“ (zdůrazněno mnou) Mohl byste přestat své utkvělé představy vydávat za realitu? Je to poněkud únavné. Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 2. GP: rozdíl mezi námi je, že zatímco Vy popisujete realitu podle Wikipedie, já v ní žiju. To není fetiš autopsie, to je holý fakt, na kterém nic nezmění to, že několik místních Čulíků říká "Nederlander" i negramotnému Berberovi, který neumí holandsky, ale má holandský pas.

  OdpovědětVymazat
 3. Vodníku, to není fetiš autopsie. To je stejná nemoc, kterou trpí i Kapitán: Své vlastní názory považujete za posvátné a všechny ostatní, které jsou s nimi v rozporu, za a priori nesprávné. Tak i tomto konkrétním případě. Tu informaci tam vložil jakýsi Fram, což je rodilý Hollanďan. Považuji za neskutečnou drzost, když rodilý Čech poučuje rodilého Hollanďana, jak má co v hollandštině správně cítit.

  OdpovědětVymazat
 4. Opakuji: já tu žiju a vím, jak se 90% Hollanďanů dívá na tyto Framy - jako na Čulíky. Representuji jejich pohled, nikoli svůj. A já považuji za neskutečnou drzost, když rodilý Čech, který tu byl na pár dní na návštěvě, chce v této věci hrát arbitra.

  OdpovědětVymazat
 5. Vodníku, neznáte 90 % Hollanďanů. Znáte jen své kamarády. Tak laskavě své osobní zkušenosti nepovyšujte na normu. To je jako kdyby Astr, který sleduje jen spiklenecké weby, považoval spiklenecké myšlení v Čechách za normu.

  OdpovědětVymazat
 6. BTW, i Vaše authorita Fram říká, že jde o obskuritu (v důsledku politicky korrektního mlžení pojmy nation a ethnicity), která v colloquiálním usu (ten bychom také měli definovat, čí colloquiální usus to je) NĚKDY (u Čulíků, dodávám já) vede k označování termínem "Nederlader" každého držitele holandského pasu.

  Příklad za všechny: marokánská nebo turecká muslimka je allochtone vrouw, zatímco holandská konvertitka k islámu je nederlandse muslima. Chápete nebo cítíte ten rozdíl? A takhle mluví Hollanďani (což připouští svým "někdy" i Vaše authorita Fram).

  Samozřejmě, že nemůžu znát 90% Hollanďanů, ale vzorek populace, se kterým se stýkám (díky mé profesi nemalý), je poměrně vyvážený a popisný. Nestýkám se pouze s naprostou elitou. A z těch, kteří mluví jako Čulík, jsem si z valné části zcela jist tím, že se jedná o pokrytectví.

  OdpovědětVymazat
 7. Navíc Vám mohu sdělit, jak je to ve Francii: Français znamená francouzský občan bez výjimky, i když třeba neumí ani slovo francouzsky. Rozlišování mezi ethnicitou a státní příslušností začíná až na Rýně; bylo by proto divné, kdyby v Nizozemí to bylo jinak. Jenže to člověku, který své osobní názory považuje za jediné správné, a to i v případě, že jsou krajně minoritní, nevysvětlíte.

  OdpovědětVymazat
 8. A ještě jedna oprava: Váš Fram je podle všeho Belgičan...

  OdpovědětVymazat
 9. v důsledku politicky korrektního mlžení pojmy nation a ethnicity
  To je jen Vaše neznalost historie. Ve skutečnosti byla nation a ethnicita původně synonyma; teprve od Francouzské revoluce se to odlišuje a to ještě jen na východ od Rýna.

  která v colloquiálním usu (ten bychom také měli definovat, čí colloquiální usus to je
  To je zjevné: V běžné řeči, bez nároku na odbornost.

  NĚKDY (u Čulíků, dodávám já) vede k označování termínem "Nederlader" každého držitele holandského pasu.
  Fram říká, že obojí pojetí je běžné a nijak ho nekvantifikuje. To jen Vy z toho druhého děláte naprostou raritu. Musíte tak falšovat každý pramen, který citujete? Pak se nedivím, že věříte každé spiklenecké blbosti: Chybí Vám totiž to zásadní: schopnost práce s prameny.

  Příklad za všechny: marokánská nebo turecká muslimka je allochtone vrouw, zatímco holandská konvertitka k islámu je nederlandse muslima.
  Jistě, rozdíl mezi domorodci a přistěhovalci je vnímám všude a ani nepochybuji o tom, že přídavné jméno může ustrnout. Ale o tom debata není, tak ji nezavádějte jinam. Spor je o tom, zda třetí generace přistěhovalců, která si zachovala všechny své kulturní zvyky, je Nederlander, když je zjevně autochtoon.

  vzorek populace, se kterým se stýkám (díky mé profesi nemalý), je poměrně vyvážený a popisný.
  Aha. A se všemi z nich diskutujete, kdo Hollanďan je a kdo není. Já zapomněl.

  A ještě jedna oprava: Váš Fram je podle všeho Belgičan...
  A co má být? Mluví hollandsky, tedy umí tuto řeč 100x líp než Vy.

  OdpovědětVymazat
 10. Nevím, jak se na to dívají Francouzi, neboť se s nimi nestýkám. Že to píšou ve francouzské Ústavě nebo na Wikipedii pro mě není podstatné. Podstatné je, zda rodilí Francouzi ve své většině jsou ochotni považovat každého kannibala z Gabunu za Francouze jen proto, že má francouzský pas. Tlak politické korrektnosti dělá vše proto, aby každý držitel holandského pasu byl označen za Nederlandera, ale ubezpečuji Vás, že zbytek autochtonních Nederlanderů se tak bude dívat jen na nepatrný zlomek z nich a to kdoví jestli, bez ohledu na to, co opinion makers budou psát do tisku nebo na Wikipedii.

  Ostatně jak píšu v závěru článku, kdybyste Deža označil za gadža jen proto, že má občanku, mohl byste dojít k újmě. :-)

  To je jen Vaše neznalost historie. Ve skutečnosti byla nation a ethnicita původně synonyma; teprve od Francouzské revoluce se to odlišuje a to ještě jen na východ od Rýna.
  Můžete si plácat, co chcete, realitu tím nezměníte, v tom má Kapitán pravdu. (Pozoruji, že na západ od Rýna jste jako doma, víte, jak tamní lidé cítí atd.)

  V běžné řeči, bez nároku na odbornost.
  V běžné řeči politicky korrektních salonů a novinařiny? Ale ta nevypovídá vůbec o ničem!

  Musíte tak falšovat každý pramen, který citujete?
  No to jste spíš udělal Vy! Já ve svém článku mluvím prostě o Hollanďanech, jak se z nich většina na to dívá, aniž bych konkrétně kvantifikoval nějakými procenty. Ale relativisace je vás, intellektuálů, nejmocnější zbraň, jak se udržet zuby nehty ve svých slonovinových věžích, zbudovaných z představ, které nemají s realitou nic společného. Tak přinesete argument někoho (navrch zřejmě ne Hollanďana), který říká, že někdy tomu taky tak být nemusí.

  Spor je o tom, zda třetí generace přistěhovalců, která si zachovala všechny své kulturní zvyky, je Nederlander, když je zjevně autochtoon.
  Pro politicky korrektní elitu samozřejmě. Pro většinu Hollanďanů bude záležet na tom, do jaké míry se dotyčný integroval (viz mnou zmíněné Surinamce, kteří obvykle za Nederlandery považováni jsou). Ale to typicky odbíháte k hraničním případům, abyste mohl mlžit. Já říkám, že Marokánec nebo Čech s akcentem, který nemá hollandskou kulturu kommunikace a chování naprosto pod palcem, nikdy většinou Hollanďanů za Nederlandera považován nebude, i kdyby se tady narodili už jeho rodiče.

  Aha. A se všemi z nich diskutujete, kdo Hollanďan je a kdo není. Já zapomněl.
  Ne, nezapomněl. Vy to nevíte, že s naprostou většinou z nich o tom skutečně diskutuju. Mám zde díky svému původu (allochtoon, ale "jiný", evropský, tak nějak "náš") dost specifickou posici. :-)

  Mluví hollandsky, tedy umí tuto řeč 100x líp než Vy
  Pokud je to Vlám, tak jistě. To ale vůbec neznamená, že zná hollandské poměry a to, jak se na svět dívá většina Hollanďanů.

  OdpovědětVymazat
 11. Klassická ukázka, jak relativisováním vykličkovat z reality...:-)))

  OdpovědětVymazat
 12. se tak bude dívat jen na nepatrný zlomek z nich
  No jistě. Protože to řekl Vodník, tak je to pravda. Ten má přeci patent na rozum.

  Ostatně jak píšu v závěru článku, kdybyste Deža označil za gadža jen proto, že má občanku, mohl byste dojít k újmě. :-)
  Jenže tady si zase plete pojmy a dojmy. Hodinky nebo holínky, obojí se natahuje. Přirozeně, že Dežo není gádžo, když je Rom. Spor je o to, zda je Dežo Čech. A tím je, bez ohledu na všechny rasisty.

  Můžete si plácat, co chcete
  To není žádné plácání, ale historický fakt. Nastudujte si laskavě vznik nacionalismu, evidentně o tom nic nevíte.

  Pozoruji, že na západ od Rýna jste jako doma, víte, jak tamní lidé cítí atd.
  Znám výtečně britskou a US mentalitu. Dobře tam vím, že pro ně je primární identifikací státní příslušnost; pojem ethnicity znají jen odborníci.

  V běžné řeči politicky korrektních salonů a novinařiny?
  Co to plácáte? V běžné řeči. Ale chápu, když Vodník rozhodne, že to běžná řeč není, tak prostě není, protože Vodník umí hollandsky lépe než rodilý mluvčí. A basta.

  Já ve svém článku mluvím prostě o Hollanďanech, jak se z nich většina na to dívá, aniž bych konkrétně kvantifikoval nějakými procenty.
  Vy už neumíte interpretovat ani svůj vlastní text. Vy tvrdí, že drtivá většina Hollanďanů (~ 90 %) vnímá hollandství ethnicky. Výjimkou má být jen Čulík a já. Jenže já jsem Vám naproti tomu dokázal, že rodilý mluvčí tento poměr vnímá úplně jinak. Ergo jste si ho vycucal z prstu, ledaže byste myslel opravdu vážně, že umíte hollandsky lépe než Vlám.

  do jaké míry se dotyčný integroval
  Bavíme se o neintegrovaných případech. Integrované ani rasista neodliší.

  Já říkám, že Marokánec nebo Čech s akcentem, který nemá hollandskou kulturu kommunikace a chování naprosto pod palcem, nikdy většinou Hollanďanů za Nederlandera považován nebude, i kdyby se tady narodili už jeho rodiče.
  A to je právě ten spor mezi Vámi, přistěhovalcem, a rodilým mluvčím.

  To ale vůbec neznamená, že zná hollandské poměry a to, jak se na svět dívá většina Hollanďanů.
  Aha. V Belgii se pojetí prudce liší, já zapomněl.

  OdpovědětVymazat
 13. Protože to řekl Vodník, tak je to pravda. Ten má přeci patent na rozum.
  Jako bych slyšel svého bratrance, když nemá argumenty...

  Spor je o to, zda je Dežo Čech.
  Pokud Čecha definujete jako držitele českého pasu, pak ano. Pak je takovým "Čechem" i Nguyen. V tomto smyslu jsou "Čechy" Romové i gádžové. Ethnicita a nacionalita ale už prostě synonyma nejsou, smiřte se s tím.

  Nastudujte si laskavě vznik nacionalismu, evidentně o tom nic nevíte.
  Vy ho máte sice asi nastudovaný, ale tváří v tvář realitě je Vám to hovno platné.

  Znám výtečně britskou a US mentalitu.
  Jak dlouho jste tam žil? BTW, event. odlišnost pohledu na tyto věci na východ a na západ od Rýna (pokud opravdu existuje) patří ke specifikům té Evropy, kterou Vy, Lhoťan nebo Čulík chcete přeměnit na jakousi variantu Ameriky.

  když Vodník rozhodne, že to běžná řeč není, tak prostě není, protože Vodník umí hollandsky lépe než rodilý mluvčí.
  Pro to ne. Ale proto, že je to prostě lež, což je jasné tváří v tvář skutečnosti, kterou Vy ovšem neznáte. Pokud tento usus převládá v mediích, je to důsledek autocensury (PC), ale vůbec to nevypovídá o tom, jak tomu skutečně je!

  Jenže já jsem Vám naproti tomu dokázal, že rodilý mluvčí tento poměr vnímá úplně jinak.
  Ale vůbec ne! On ten Belgičan (předpokládejme, že je to Vlám, ač to je jedno) jen nekvantifikuje (ostatně těch 90% jsem tam hodil až v kommentáři na Vaše od reality odtržené bláboly; může to být i méně), ale pouze uvádí, že usus se různí. A já dodal proč a v čích ústech.

  A to je právě ten spor mezi Vámi, přistěhovalcem, a rodilým mluvčím.
  Opět nevíte, o čem mluvíte. Druhá generace Berberů (zde narození) mluví velmi často s těžkým akcentem (ze kterého si pochopitelně žádný kabaretiér nedovolí dělat srandu!) a jsou akceptováni méně než já. Ani oni, ani já nebudeme považováni za opravdové Nederlandery ani těmi lidmi, kteří jinak třeba nemají problém odsoudit tlupy "pravých" rodilých bílých Nederlanderů - footballových hooligans.

  V Belgii se pojetí prudce liší, já zapomněl.
  Já bych řekl, že ne. To Vy tvrdíte, že na západ od Rýna je to jiné. Belgie je na "západ" od Rýna, Hollandsko na "východ" (byť se u ústí jedná o sever/jih).

  OdpovědětVymazat
 14. Jako bych slyšel svého bratrance, když nemá argumenty...
  Jenže Vy se tak opravdu chováte. Pokud jsou fakta s rozporu s Vašimi názory, tím hůř pro fakta.

  Pokud Čecha definujete jako držitele českého pasu, pak ano.
  A jak definujete ethnického Čecha, že se tam Rom nevejde? Je Lucie Bílá Češka? Klára Samková-Veselá?

  Ethnicita a nacionalita ale už prostě synonyma nejsou, smiřte se s tím.
  To já dobře vím, nepište banality.

  ale tváří v tvář realitě je Vám to hovno platné.
  Až se naučíte rozlišovat realitu a názory, velice se Vám uleví.

  Jak dlouho jste tam žil?
  Opět fetiš autopsie? Ten na mne neplatí, je mi líto.

  Lhoťan nebo Čulík chcete přeměnit na jakousi variantu Ameriky.
  Ano, protože ethnický pohled k ničemu dobrý není, vede jen na Balkán.

  Pokud tento usus převládá v mediích, je to důsledek autocensury (PC), ale vůbec to nevypovídá o tom, jak tomu skutečně je!
  Ano, jen Vodník zná pravdu. Ostatní ji spiklenecky zamlčují, ačkoliv ji rovněž dobře znají.

  ale pouze uvádí, že usus se různí.
  Ano, ale zhruba 50 : 50, jinak by uvedl, že jeden usus silně převažuje.

  A já dodal proč a v čích ústech.
  Vy v rozporu s rodilým mluvčím tvrdíte, že jeden usus silně převažuje, ačkoliv nyní přiznáváte, že v mediích je to přesně naopak. Media snad nejsou usus? Chápu, podle Vodníka nejsou, protože v nich nepracuje pracující lid, nýbrž hlasatelé NWO.

  Ani oni, ani já nebudeme považováni za opravdové Nederlandery
  To tvrdíte Vy. Navíc ten Váš přívlastek: opravdový. Jsem opravdový držitel českého pasu nebo neopravdový?

  OdpovědětVymazat
 15. Na tohle hraní nemám čas. Prostě nemáte pravdu, žijete uzavřen ve svých bludech a jestli Vám tyhle debaty slouží k tomu, abyste tu slonovinovou věž ještě zvyšoval a opevňoval, měl byste se věnovat raději něčemu jinému.

  OdpovědětVymazat
 16. Vazeny GP
  To je jako kdyby Astr, který sleduje jen spiklenecké weby, považoval spiklenecké myšlení v Čechách za normu.
  Je mi cti cist Vase pochvalne vyjadreni. Spiklenecke mysleni coby norma to
  ani nahodou. Vetsina Cechu,Moravanu a Slezanu spikleneckeho mysleni neni schopna. Proto jste Cechistan a drive obcane jsou stale vice neschopni ovcane.
  Zato Vy jste schopen FSEHO. Po lajne duchhovna.
  Jen si dovolim dodat ze sleduji i weby a jine podobne co jsou i spravne provladne spiknute.
  Na rozdil od tech protivladne spiknutych se v tech provladnich probiraji jen nepodstatnosti a nejcasteji jen sracky. Neslouzici nepoplatne rebelujici weby a zpravy obcas neco o vladnich a mocenskych strukturach vypatraji a i napisi. Jen pozor vazeny GP! Prilis uzce informacne zameren budete coby "narrow minded" nameren:-( Nahledete obcas i jinam a pokuste se i zapremyslet popremyslet a hlavne dopremyslet. Treba prave v dnesnich dobach Vase vladni 3 koalice vypada jako jedno velke spiklenecke rodeo. Jen to Vase a Vami uznavane sdelovaci prostredy nenapisi na plno hobo. Skoda. Mozna by se i z nekterych ovcanu pak opet obcane stali a poradny klacek do ruky vzali kdyby si pravdu precetli a nenazrance pak od koryt vymetli.
  Tesinska jablicka,ze ano?

  OdpovědětVymazat
 17. GP
  Jenže tady si zase plete pojmy a dojmy. Hodinky nebo holínky, obojí se natahuje. Přirozeně, že Dežo není gádžo, když je Rom. Spor je o to, zda je Dežo Čech. A tím je, bez ohledu na všechny rasisty.

  GP Vy jste ve svych konecnych usudcich opravdu mimo a je to o to komictejsi ze v necem zijete ale ne a ne vam to docvaknout:-(

  GP, kdybych se dozil 200 let tak stale budu jen a jen Cech zijici 150 let v Klokanii, Australan tak je pravy Austral zde vniman nikdy nebudu a to ne proto ze to rikam ja, jde o to jak cizince a pristehovalce vnimaji ti skutecni stari Australaci. Stejne to musi platit s Vasim IndoEvropanem jmenem Dezo a jeho soukmenovci. Ze ma obcanstvi a passport jeste neznamena ze je to ten "original" Cech Australan, Ind, Cinan, Japonec. Sorry spatny priklad, Japonsko Cina Thajsko a podobne to jsem prehnal,
  tam na odlisnost vzhledovou,
  odpovidaji tvari ledovou,
  naopak v USA muze domorodec z pouste Kalahari prijet do USA ovazat si pytlik vetsim kusem hadru a tvrdit ze je Emerican zcela bez problemu. Naopak potomek uloveneho otroka pred 3 stoletimi prohlasi li ze je Afro-American tak je a i pulnoci mu o tom nevyssi emericky soud vyda potvrzeni. Ze to zatim zadneho Indo-Cecha nenapadlo se za strictly Indo-Cecha pojmenovat po vzoru Afro-Americans to Vam nevysvetlim, patrne na rozdil od Afro-Americans nemaji potrebu se gypsy v CR od Vas odlisit ci se domnivaji co bylo napsano jiz vyse Vodnikem, nechteji byt ztotoznovani z puvodnimi obyvaleli kteri jsou pro ne "gádžove".
  Vite ze po te dlouhe vymene s Vodnikem ja zacinam mit problem vazeny GP Vam porozumet. Ze dvou moznosti ze docela srozumitelne vysvetleni Vodnika Vam Vase mozkovna nebere, to se mi nechce verit, tak blbej byt nemuzete, ale to Vase zarputile odmitani Vodnikova srozimitelneho vysvetleni kdo je a kdo neni bezne povazovan za "mistniho" ci puvodniho ci puvodnejsiho ci nejpuvodnejsiho, to nejak nedokazu pochopit. Sice jsem uz slysel ze nekde pred Vasim ouradem nekolik Cikanu vykrikovali "jsme Cesi" ale ze to by pro Vas byl ten dukaz ? Zitra zacne vykrikovat Tamil a vedle nej stojici Pakistanec, jsme Cesi, to radosti z toho ze jim konecne vlada CR udelila obcanstvi a vydala passport CR. Pro Peterse dalsi 2 Cesi. Pro poslance ve Strasburku dalsi 2 Evropane.
  Vodniku mas to marny, mas to marny:-(
  Vodniku pokud Ti pristane zitra na dvorku Martan, budes mit velky problem ho zaradit. Pristane li u GP pak no problem :-) GP mu prideli obcanstvi a passport a hned maj v CR o jednoho Cecha vice:-)
  Pritom je to Vodniku tak jednoduche. Staci se na to jen spravne korektne a svetove podivat:-) Spravny pohled staci z perspektivy ptaci, nikoli z te zabi, jak Ti GP pravi, kdo je a neni pravy, Cech Australan, Holandan nejspravnejsi ze FSECH stran:-)
  Dalsi dukaz a ukazka jak mluvit stejnou reci jeste neznamena mluvit stejnym jazykem, obvzlast kdyz ma o obcanstvi teprve zazadano, nevi jestli ho dostane a uz krici ze je Hollandan. Takovy bych pochytal a sup s nima pod vodu, jinak to nad GP nemuzes vyhrat:-)

  OdpovědětVymazat
 18. Zatímco muslim může být klidně Čechem,...kočovný Rom jím v podstatě nebude nikdy.
  Výborný příklad.

  OdpovědětVymazat
 19. Zatímco muslim může být klidně Čechem,...kočovný Rom jím v podstatě nebude nikdy.
  Výborný příklad.
  Jednou vetou a jsem hned nekdo jiny:-) Zacnu kocovat a jsem Beduin, zacne i Eskymak kocovat, i on je Beduin, zacnu kocovat na Sahare ejhle zazrak, jsem Tuareg:-)
  A FSICHNI jsme Svetoobcane, doprdele tak proc se jen branite NWO? Poradek musi bejt a jak na Tebe svetovej rad dosahne kdyz ses nerad a kocujes si ze Slovenska do Cech pak do Englicka pak do Canady a soucasny rad si s Tebou nevi rady?
  Vodniku Vodniku Ty tu narodnostni otazku vidis jak pruvod buzerantu z chodniku:-(
  Spravnej postoj Evropana a svetoobcana je vstricnej, pred bankstery ma se Ti otevrit penezenka, pred buzeranty otvor, pred GP navic jeste predstavivost jak mu staci pomyslet a supky hupky, Cechem si hned dost. Pak jen obcan nad tim breci, kdo mu bere zemi zteci:-(

  OdpovědětVymazat
 20. Rozklad tradicnich hodnot narodu vidim jinde.

  Muslim Cechem nebude, dokud neprijme zakladni prvky ceske kultury. Jestlize jeho vnitrni identita zustane nadale pod vlivem Ummy, pak neni plnohodnotny cesky obcan. Zde ethnicita nehraje primarni roli,--Arab, ktery se stane krestanem je podle meho mineni uz Evropan, zrovna tak povazuji polovicniho Japonce Tomio Okamuru za Cecha.
  Osobne Roma, ktery mluvi spravnou cestinou, je vzdelany a chova se kultivovane, od kovaneho Cecha nerozpoznam. Nekteri Cesi jsou dost tmavi, zrejme potomci jiznich Evropanu,--remeslniku, vojaku, stavitelu.. Za tradicniho Cecha je povazovan napriklad L. Batora, ten mi pripada, ze ma puvod romsky...

  Nejspis to bude o lojalite, jestli se clovek citi "doma".. Jestli jako obcan urciteho statu je ochoten respektovat zvyky, mravy, tradice a je pripraven pro tuto zemi neco obetovat.
  Ani Spojene Staty nejsou v obcanskych otazkach perfektni, jsou jen o mnoho dale od doby rasovych nepokoju sedesatych let. Jelikoz jsou Americane pragmaticti, tak pouzivaji, zjednodusene receno, metodu cukru a bice. Jasne vyznacene zakony a jejich vyhmatatelnost tez hodne pomahaji..

  OdpovědětVymazat
 21. "Osobne Roma, ktery mluvi spravnou cestinou, je vzdelany a chova se kultivovane, od kovaneho Cecha nerozpoznam."
  Tak to já jo, takových Čechů chodí po světě velmi málo.
  Andy

  OdpovědětVymazat
 22. Muslim Cechem nebude,
  Pletete dvě věci dohromady. Lukáš Lhoťan je muslim a nikdo nepochybuje o tom, že je i Čech.

  Arab, ktery se stane krestanem je podle meho mineni uz Evropan
  Ale to i když se jím nestane! Ale i když se stane křesťanem a Evropanem, nestane se NIKDY Čechem, Hollanďanem, Němcem nebo Žabožroutem. Jeho děti - za určitých předpokladů - ano.

  Osobne Roma, ktery mluvi spravnou cestinou, je vzdelany a chova se kultivovane, od kovaneho Cecha nerozpoznam.
  A co černocha nebo Vietnamce, ktery mluvi spravnou cestinou, je vzdelany a chova se kultivovane? Toho od kovaného Čecha rozpoznáte?

  jako obcan urciteho statu
  Občanství získat není problém. Ale národnost není občanství, i když v angličtině (a podle Peterse v anglosaských zemích) to splývá. Mám hollandské občanství, ale Hollanďanem se do smrti nestanu. Amerika je o něčem úplně jiném.

  OdpovědětVymazat
 23. L.Lhotana znam z blogu, je to stejny typ Cecha, jako je treba nejaky neprizpusobivy Rom v severnich Cechach. Oba maji cesky pas, ale Cechy ve vlasteneckem smyslu nejsou, loajalitu k ceske kulture a tradicim neciti, jsou tedy pro republiku zatezi, nikoli prinosem. Cernoch nebo Vietnamec, co chodili do ceskych skol, znaji historii a cestinu lepe nez ja, poctive pracuji a plati dane, tak ti, jestli se tak citi, Cechy jsou.
  Ackoli jina rasa, (coz je jine tema,) Cesko je jejich domovem a meli by mit stejna prava.
  Samozrejme, vseho s mirou a prevalcovani naprosto odlisnymi imigranty je zhoubne. Regulace je nutna. Nakonec i USA maji imigracni kvoty pro ruzne zeme a staty.

  Narodnost, pokud je to pocit sounalezitosti, spolecneho uzivani kousku zeme, urciteho zpusobu zivota, sdileni vize, to je prece naprosto v poradku, prave toto je neviditelna spojujici nit, ktera vystihuje pojem narod. Nekteri ale zamenuji narod s jednou genetickou skupinou, to uz davno neplati. Zvlaste pro Cechy ne. Odjakziva ziji na rozmezi Zapadu a Vychodu, jejich geny jsou posbirany z cele Evropy i Orientu. Dnesni geneticke sestaveni je celkem moderni zalezitost, kolik Cechu muze dokazat, ze jejich predkove ziii v ceske kotline nejmene 300 let? Zavedte DNA testing pro cistokrevne Cechy a Moravany, myslim, ze se vam ta Ceska republika krasne vylidni... :-)

  OdpovědětVymazat
 24. Danielo, vy jste skinheadka?

  Andy

  OdpovědětVymazat
 25. Mila Andy, jak jste prisla na skinheady?
  Ze blahorecim ideji narod?
  Proste nejsem ovlivnena 20 lety ceskoslovenske normalizace, misto toho ziji spokojene stejnou dobu v multirasove spolecnosti. Ale ne zcela v multikulturni, hlavni kultura je a zustava americka. Kazdy svatek vztycuji pred dum americkou vlajku, pri verejnych shromazdenich zpivam americkou hymnu s rukou na srdci, jsem typicka "naturalized" patriotka a preji i jinym, aby byli na svuj narod hrdi. Na druhou stranu nedostatky, at uz kdekoliv, pod koberec nezametam, ke kritice se postavim celem.
  Pisi subjektivni nazory, ktere se casto neslucuji s nikym a nicim, i to je vliv kultury, ve ktere ziji.

  A co opravdu jsem? Zeptejte se pana Astra, nebo Vodnika007.:-)

  OdpovědětVymazat
 26. no jednoduše, ti používají absolutně totožné argumenty včetně těch imaginárních Vietnamců platících daně.
  A chválu těch ochotných pro svou zemi něco obětovat, například životy svých spoluobčanů.
  Andy

  OdpovědětVymazat
 27. Aha, dekuji za odpoved, pani Andy.

  Jestli nejaci skinhedi prohlasuji, ze snasi dane platici Vietnamce, to je jejich prohlaseni, a vy jiste vite lepe, jak se nackove na verejnosti projevuji. Ja jsem zavisla na internetovych zdrojich. Pokud mozno duveryhodnych, coz jsou soudni rozsudky a tam T.V.rika neco jineho:


  http://www.pecina.cz/files/rozsudek27.pdf

  P.S.:Muj argument, ze je treba imigraci z tretiho sveta prisne regulovat, nemuzete prirovnavat k Vandasove "tsunami". Nejen, ze je to nejmene rasisticky vyrok z celeho projevu, ale jeste k tomu papouskuje politika G.Wilderse, ktery, BTW, toto prohlasil svobodne a beztrestne.

  Nemuzu za to, jestli cesti extremiste pouzivaji stejna hesla pro sebe-obetovani jako Americane. Ja se ridim Kennedym:
  ""...And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what, together, we can do for the freedom of man.
  Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you.."
  ---------

  Zrejme mam fasisticke vyroky, s tim holt nic nenadelam..:-o

  OdpovědětVymazat
 28. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 29. nic s tím dělat nemusíte, paní Danielo, jen jsem se ptala, nemám v úmyslu nějak regulovat vaše názory. To je takový internetový nešvar,z prosté otázky činit dalekosáhlé závěry, obhajovat se či popírat.
  Vždyť víte, jaké jsou potíže s popírači. Navíc...skinheadi přeci nejsou český vynález. Co je mi do Vandase?

  BTW, čtení toho rozsudku je úžasné...další důkaz, jak jsou tihle hoši zbabělí...kdy už konečně některý z nich sám za sebe, bez ochranky složené z dalších dutolebců řekne:" Ano, slavný soude, chci aby ta chátra, kterou nepokládám za stejně hodnotnou jako sebe sama pomřela a udělám vše pro to, aby se tak stalo v nejbližším možném termínu." ?
  Andy

  OdpovědětVymazat
 30. Městský soud v Brně
  dne 18. listopadu 2010
  Mgr. Šárka Schinzelová v.r.
  samosoudkyně
  ===================
  Kdyz po 2 svetove komuniste zahajili svuj komunisticky poradek, melo to podobu tak zvanych trojek podle "Sovetskeho vzoru"
  Trojky byly tvořeny místními funkcionáři - prokurátorem, vedoucím komunistické strany a velitelem policie. Tak skoncilo v kriminalech Ceskosolovenska mnoho lidi, rozsudky ukoncovane vzdy prohlasenim o pokusu svrhnout "vladu lidu".
  Dnes samosoudkyne ci samosoudci maji ponekud sametem pozmenene formulace. Podle dnesniho slovniku samosoudcu se jedna "o trestný čin podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle
  § 260 odst. 1 trestního zákona ve znění zákona č. 140/1961 Sbírky"
  Lide prichazi o praci, jsou sekani macetami po hlavach s vykriky proti puvodnimu"bilemu" obyvatelstvu.
  Kam to smeruje?
  Rozhodujici je trend stupnujiciho se nasili, netolerance a agresivity ktere "mensina Cikanskeho ehnika" praktikuje k puvodnimu obyvatelstvu. Nic nez statisticka cisla a fakta. Kolik po 2 svetove, kolik za realneho socialismu, kolik na pocatku"Sametu", kolik dnes! Ani "samosoudce" nic nenadela s tim ze pribyvajici pocet jak Cikanskeho ethnika tak i pristehovalcu povede ke stupnujicimu se nasili a kriminalite. Lidumilna tedy presneji "cikanomilna" pani Andy tu sve proslovy muze stupnovat do nekonecna, nic se na tomto trendu nezmeni, bude jen stale hure:-(
  Meli bychom si vzit pouceni z "holocaustu". Zzide na to odpovedeli jednoznacne. Na svoji obranu a zachranu povstali se zbrani pod heslem
  "JIZ NIKDY JAKO OVCE" !
  Budiz Vam to prikladem! Cim drive si to uvedomite, tim lepe pro Vas!
  Cim pozdeji, tim bude hure:-(
  Cesta nevede pres samosoudkyne, ani ministry vnitra a Premiery kteri zapomeli ze prava a povinosti musi platit pro VSECHNY obcany stejne!
  Kocabovsko-Fischero-Pecinuv styl dovedeny do samosoudcovskeho konce dodnes praktikovany v Cechistanu znamena jen jedno, ze bude stale hure:-(
  Cim bude hure, tim drive lide dojdou k zaveru :
  "JIZ NIKDY JAKO OVCE" !
  howk

  OdpovědětVymazat
 31. V brzku ale od politiku a vlady CR nelze nic cekat.
  Atmosferu na politicke scene CR popisuje politolog
  PEHE

  OdpovědětVymazat
 32. L.Lhotana znam z blogu, je to stejny typ Cecha, jako je treba nejaky neprizpusobivy Rom v severnich Cechach. Oba maji cesky pas, ale Cechy ve vlasteneckem smyslu nejsou, loajalitu k ceske kulture a tradicim neciti, jsou tedy pro republiku zatezi, nikoli prinosem.
  To je naprostý nesmysl, sorry.

  Samozrejme, vseho s mirou
  Samozřejmě! Jenže - ouha! - kdo tu míru určuje? Kocáb? Tydlitátová? Bátora? Semín?

  Zavedte DNA testing pro cistokrevne Cechy a Moravany
  Národ, národnost není jenom o DNA...

  A tady nejde o to, jestli snášíte daně platící Vietnamce nebo Romy, ale zda je považujete za Čechy? Já je taky snáším, ale Češi to prostě nejsou, sorry. Naopak, takový Václav Havel nebo Saša Vondra jsou Češi jako poleno, i když je nemůžu ani cítit.

  OdpovědětVymazat
 33. správně, Vodníku, občas, naprostým omylem, se v názoru shodneme.
  BTW, kde jsou ti daně platící Vietnamci, takořka Čechové, to se od paní Daniely asi nedozvím. Škoda, že je za oceánem, mohla by se zajet podívat do Sapy, i když myslím, že svých čínských čtvrtí mají dost i tam.
  V ČR není pravděpodobně ani jediný Vietnamec nebo Číňan, který by chtěl být Čechem a snažil by se o to. Snad jen ten Japonec, co by chtěl na Hrad nebo někam tam předstírá, že je v podstatě Honza Otradovec, Čech jako poleno...už se naučil i žvanit jako český politolog. Například Pehe:))

  Andy

  OdpovědětVymazat
 34. správně, Vodníku, občas, naprostým omylem, se v názoru shodneme.
  Z toho si nic nedělej! Já se občas shodnu i s doktor Tydlitátovou, ba co hůř - s Václavem Klausem! Někdy se člověk nestačí divit, s kým se to ocitl na stejné lodi. Mohlo by se stát, že budeš souhlasit i s Bátorou...

  OdpovědětVymazat
 35. tak to těžko, zatím mi Bátora připadá jako děsný lůzr, bez ohledu na to, kam se protlačil. Dávám přednost osobnostem, třeba protivným:)

  Andy

  OdpovědětVymazat
 36. """Národ, národnost není jenom o DNA.."".
  Jisteze ne... To je to, o cem pisi !!! Ciliz clovek s odlisnym DNA muze byt hodnotnejsi cesky obcan --pro natvrdle: pokud mentalne zakotvi--nez masovy vrah nebo saboter ceske spolecnosti. (Lhotaci, rudohnedci a inzenyri spravedlivych zitrku.)

  Nevim, proc bych mela hledat svedomiteho Vietnamce ridiciho se ceskymi pravidly, to byl jen predpoklad pro muj priklad vzorneho, plnohodnotneho Cecha. Zrejme uniklo, ze jsem psala JESTLI SE TAK CITI. Nu coz, nekteri nerozumi prikladu..
  Jestlize ale pani Andy pochybuje o existenci "daně platících Vietnamcu, takořka Čechu ", tak v Cesku asi nebudou, ani v Libni ne:-) a predstavte si, mne je to fuk. Potom ale, nasledne, hnedi hosi z DSSS a Odporu maji pravdu v tom, ze Vietnamci jsou drzi, dane neplatici parazite, co ceskou zemi jen vysavaji.
  Je zajimave, kolik obcanu v diskusich smysli stejne a dokonce se mi zda, ze jejich rady pribyvaji. A ti budou v budoucnu urcite volit zle ultra-pravicaky a pani Andy se bude trast strachem, aby ji nejaky nacek-fasoun nezapichl.

  Vseho s mirou.
  Naprosta bezmozkovka, toto by melo vedet i male dite---samozrejme ze miru cinu urcuji v kazde civilisovane zemi platne a spravedlive zakony, ty rozhoduji, napriklad, co je nazor, svoboda slova a co uz je urazka na cti...Vseho s mirou je neco na zpusob Golden Rule...

  A na zaver otazka pro mile ceske sovinisty. Byl Bedrich Smetana Cech?
  Cituji:

  ."""Zmiňujete-li se o Bedřichu Smetanovi, tak je Vám, doufám, známo, že Němci jej považují za německého skladatele a Smetana sám se na stará kolena musel doučovat česky, neb česky prakticky neuměl.!!!!!!!!!! Ostatně, i originální libreto Libuše bylo v němčině...."
  Ha ha, radsi umele vytvorene, "phony" narodni Cesstsvi, nez nejake cizacke blbosti, jako ze narod je synonym pro stat, uskupeni ruznych jedincu, ktere vaze dohromady spolecna kultura, jazyk, zakony, administrace.
  Bez ohledu na rozdilne ethnicity..

  OdpovědětVymazat
 37. zlý ultra pravičák není nácek, náckové jsou socialisté. Fašisté, jako poněkud pravicovější odrůda debilů mi také radost nedělají, co s tím provedem? Pobijeme preventivně Cikány?

  BTW, co je to za logiku...Potom ale, nasledne, hnedi hosi z DSSS a Odporu maji pravdu v tom, ze Vietnamci jsou drzi, dane neplatici parazite, co ceskou zemi jen vysavaji?" Tohle černobílé vidění mne u vás dost překvapuje. Jste ještě Daniela nebo už Astr?
  Podle mne jen Vientamci velmi dobře využívají socialistického bordelu v ČR a v tom jim mohu jen fandit, nejsem zastánce státu coby jediného legitimního zloděje.
  Hnědí hoši mají pravdu jen v tom, že Starobrno je hnusné pivo. Tedy ti, kteří se místo Starobrna opíjejí dejme tomu Budvarem.

  OdpovědětVymazat
 38. Tak ještě jednou Danielo: národnost není jenom o DNA; schválně jsem to už podruhé zvýraznil. Tzn. že to je taky (aspoň trochu) o DNA. Nguyen bude vždycky "tak trochu jiný Čech", i když ho všichni akceptujeme a máme rádi. Guy Peters sice zná výtečně britskou mentalitu, ale já vím od lidí, kteří tam žijí přes 40 let, že britský občan z Indie pro ně nikdy Angličanem nebude. Naopak Lhoťan je a bude Čech, jeho konverse k islámu na tom nemůže vůbec nic změnit, bude to vždy český muslim. BTW konkrétně u něj nemá konverse nic společného s loyalitou k státu (čímž si nejsem jistý např. u Jana Fischera), není žádnou pátou kolonou, na rozdíl od Vondry a jiných vysokých státních představitelů.

  samozrejme ze miru cinu urcuji v kazde civilisovane zemi platne a spravedlive zakony,
  Takže v ČSSR tu míru určovalo socialistické zákonodárství? Nebo ČSSR nebyla civilisovaná země? Já se domnívám, že - navzdory odpudivému systému a partě gerontů v čele - v zásadě byla! A který zákon rozhoduje, kdy je to, co řeknete, impertinentní, kdy je ta neb ona otázka nevkusná atd. (to jsou problémy, se kterými já, Čech, dodnes občas zápolím v holandské společnosti!)

  Fridrich Smetana byl podle všeho Němec, který se na stará kolena přihlásil k české národnosti. Ale to je jednak příklad z úplně jiné doby, kdy se to národní cítění teprve rodilo (zatímco dnes se začíná ztrácet), navrch ty problémy okolo pojmů "český Němec" nebo "německý Čech" nebudou zřetelné asi nikdy.

  OdpovědětVymazat
 39. Ještě pro Danielu: hle, jak o míře rozhodují zákony v nesporně civilisované zemi - Borat je rasistická nadávka.

  OdpovědětVymazat
 40. Vodniku aniz si musel zachazet tak daleko ze az k DNA, Tvuje komentare kdo je kdo mi byly od pocatku srozumitelne a na rozdil od Tveho objimani a lasky na potkani jsem s Tebou zajedno, dokonce vcetne posledni vety ze ,"český Němec" nebo "německý Čech" nebudou zřetelné asi nikdy.
  Neni vse tak aby se dalo skatulkovat a uz vubec ne korektne kdyz to Kocabove naridi a slibi ze to zaridi:-( Proces vyvoje pracuje at je nekdo Darwinista a jiny Kavinista, proces prerodu, prizpusobovani, asimilace, tezka prace to tu je a bude co lidstvo bude, to jen nekteri lide kdyz to nepasuje do pripravene skatulky si s tim nevi rady podle pravidla co nemohu pojmenovat nemohu zaradit, zacnou bezradnit a je nutno vyradit.
  Pro nektere nechapavce a nechapavky tu zbytecne budu vysvetlovat ze i ve 100 pokud budu, budu stale ""český Australan" a stejne tak bude muj soused Australak pokud se presune natrvalo do Ceske kotliny vzdy "australsky Čech".
  Tim je i vyreseno ono priznani ci nepriznani coby osobniho vyznani kdyz Cikan vykrikne dnes jsem Cech, zitra po priletu do Anglie, jsem Anglican a priletem do Canady Canadan.
  I mene rozumni lide nemaji problem pochopit ze kdyz pristane Martan na Zemi, je to a bude to vzdy Martan na Zemi, srozumitelne to je i pro mene chapave, zato kdyz lide vyjadri svoji nevoli nad prohlasenim Cikana ktery se vloni pristehoval ci prikocoval ze Slovenska "jsem Cech", jsou pri nesouhlasu rasisticky zkocabovani a nejsou li Kocabo Andy v nalade tak jsou jeste pribarveni na hnedo s pozadavkem aby to dostali natvrdo:-(
  Opakovane pisi ze to smeruje ke spatnym koncum a kdyz jeste napisi se rozumim nasratosti mladeho delnika ktery za tezkou praci dostane 10k korun a nepracujici ethnik si prijde na 3x tolik, staci to abych byl pro nektere sametem zasle az omsele Kocabky ukazkovym rasistou:-(

  ad 2- Vodniku
  Borat je rasistická nadávka.
  "Dávat zaměstnanci přezdívku odvozenou od země jeho původu či uplatňovat obdobné stereotypy tohoto druhu představuje riziko rasové diskriminace,“ zdůraznil Simpson s tím, že podobně soudy rozhodly i v případech, kdy Irovi přezdívali „tlustý Paddy“ nebo když někdo dělal německým zaměstnancům narážky na Hitlera či před nimi hajloval.

  To je az neskutecnej gulas srovnavat hajlovani pred Nemcem s prezdivkou Polak pro Polaka :-(
  Kdyz uz pro pojmenovani Polak pro Polaka a Eskymak pro Eskymaka a tak kolem cele zemekoule se lze soudit nebot dle vyroku to "představuje riziko rasové diskriminace".
  Jak patrno magori se uz rozlezli po celem svete, v CR je zakazano zpochybnovat a myslet jinak nez vrchnost uzakoni, v Englicku si hlidaji prezdivky, mnohem dulezitejsi veci si zapominaji pohlidat a tak korektnost kumuluje az ejhle bordel tu je:-(
  Jen tak dal, az se ucho utrhne:-(

  OdpovědětVymazat
 41. Já myslím, Astře, že jeden rozdíl tu je. Ty jsi jako "český Australan" mnohem víc Australanem než já bych kdy mohl být Hollanďanem. V Americe se můžeš za svůj život stát skutečným Američanem. Tam se nemůžeš stát leda Indiánem - i kdyby Tě Siouxové nebo Hopiové adoptovali, budeš tam mezi nimi vždy adoptovaný Čech (budete ovšem všichni Američani).

  OdpovědětVymazat
 42. Jiste, ale jen potvrzujes, ze byt nekym necim vubec nezalezi na tom jestli Cikan, Hotentot nebo treba Eskymak hrde prohlasuje ze se necim citi, ale na tom kde v jakem state to rika. Amerika je melting pot, totez multikulti Australe je vic nez Tulipanov. Ale ac mohu byt narcen z cehokoli, takovy idiot nejsem abych do oci starych Australanu kteri tu jsou jiz 10 generaci tvrdil ze jsem stary Australan. Lhat se nema nejen jinym ale predevsim ne sam sobe ! Jaky jsem Australan to jsem zacal zjistovat az casem podle toho jak se ke me chovali ti opravdu mnohageneracni co Evropu a sve stare koreny znaji jen z vypraveni svych predku. Je li nekdo tak blbej nebo drzej nebo oboji a vyhledava Kocaby aby mu pomohli ne v asimilaci ale ve vyhodach a proti udajnemu rasismu, neni mu pomoci.
  Kazdy kdo sem prisel a misto toho aby se prizpusobil, bil kolem sebe a rval o rasismu a spatnem zachazeni ze strany puvodnich obyvatel, spatne dopadl. Totez zde plati o prapuvodnich obyvatelich. Tech malo co byli a jsou natolik chytri ze vidi otevrenou dlan vlady a veskere vyhody ktere maji se jich chopili prilezitosti a jsou na tom moc dobre, od posic az na vysokych mistech vladnich uradu, ale ti co to berou pres nicnedelani a alkohol na to take konci. Jakakoli universita zadarmo jeste neznamena ze tam maji moznost nacpat do hlavy co se tam nevejde ani skrze fsechny zadarmika a ulevy. Misto vdecnosti za podminky ktere pristehovalec nema pak maji casto jen "rasisticke" vylevy. I Australie ma sve Matecni ulice a sve Kocaby a Kocabky:-(
  Bohuzel:-(
  A bohuzel tudy cesta k lepsim zitrkum nevede!

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně: <b>text</b>
Odkaz: <a href="http://adresa">text</a>, tedy <a href=""></a>