neděle 3. března 2013

Výpisky z četby - Nicolas Lossky: Lidská práva ve světle evangelia

Je tedy zřejmé, že podle evangelia spočívá obrana lidských práv v obraně práv druhých a ve vzdání se vlastních zájmů a práv. Obrana lidských práv zde spočívá v darování sebe sama druhému .

V této perspektivě je pojem člověka, na kterém se staví, odlišný. Je téměř opačný. V "odborářské" perspektivě lze člověka popsat jeho právy, jeho zájmy, jeho prospěchem. Zde naopak jeho poměrem k druhému. V situaci, kdy je člověk atomem ve společenství atomů, je údem organického celku, ve spojení s údy ostatními, kde každý existuje ve vztahu k ostatním, obrácen k ostatním, odevzdáváním se ostatním. Jestliže má "odborářská" perspektiva nezřídka tendenci zdůrazňovat "všichni za jednoho", zde leží akcent zřetelně na "jeden za všechny".

Zde je třeba vložit důležitou poznámku: označením postoje k lidským právům, které sleduje především vlastní zájmy, jako "odborářského" nechci ani v nejmenším suggerovat nějaké odsouzení odborů a jejich aktivity. Naopak: každý z nás, kdo pracoval nebo pracuje v odborech, potkal muže a ženy, jejichž sebezapření, vzdání se sebe sam pro druhého, je zcela evangelické ... Vystupují většinou se skromností "neužitečných služebníků", kteří nedělají nic víc než "svou povinnost" (Lk 17:10). Jednají tedy zcela podle evangelia. ... Co se týče nás, kteří se explicitně odvoláváme na evangelium, máme až příliš často tendenci jednat v duchu tohoto světa, zejména jedná-li se o obranu práv jedné církve na úkor druhé - paradoxně ve jménu nějakého evangelijního učení o církvi. Strom však poznáte po ovoci.

(Nicolas Lossky je syn theologa Vladimira Losského. Tato drobná essay vyšla někdy v 80. letech pod názvem Les droits de l´homme à la lumière de l´Evanglie. Výňatek pořízen z holandského překladu.)

2 komentáře:

  1. Tak jsem si to přečetl... Myslím, že koldomy, kolženy a jakož i celý kolektivismus vzal čert, když v tom vidím, že černoprdelníci zvedli prapor.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Kolženy, hm... Když mi bylo 14, propagoval jsem kollektivní manželství. V r.1972 to bylo dost progressivní, zejména na moje vrstevníky (a vrstevnice). Kde ty časy jsou!...:-)

      Vymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně: <b>text</b>
Odkaz: <a href="http://adresa">text</a>, tedy <a href=""></a>