středa 11. září 2013

Nenažranci a hovada 2.0

Thema, které jsem popsal v prvním článku, poněkud kulantněji a křesťanštěji zpracovává Archimandrita Georgios v útlé knížečce Modlitba Páně v kapitole VII. "Chléb náš vezdejší dej nám dnes":
Pokud bychom jednou provždy přijali za svůj tento eucharistický způsob života a respektovali bychom všechno stvoření, jež nás obklopuje, nezasáhla by nás dnešní hrozivá podoba ekologických pohrom.
Současný konsumní způsob života je naprosto protichůdný duchu uvedených proseb. Není ani trochu eucharistický, nýbrž je ne-eucharistický. Není ani trochu bratrský, nýbrž je sobecký a individualistický. Nehledá ani trochu půvab a radost ve věcech prostých, ale usiluje o nerozumnou výstřednost, marnotratnost a přepych. Všichni nicméně víme, že naše příliš konsumní společnost je nevyhnutelně naší záhubou a způsobuje nám mnohé bezpráví, křivdy a sociální zlo.

24 komentářů:

 1. Počujte Kefalín, a čo si predstavujete pod takým slovom "ekologická pohroma"?

  OdpovědětVymazat
 2. Zajímavé je, že žádný z těchto zvěstovatelů nikdy nedobýval chléb vezdejší vlastníma rukama, aby šel příkladem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty jsi nečetl Nový zákon?

   Vymazat
  2. Zcela jistě ne dost pozorně, protože jsem se do toho tehdy musel nutit. Nebavil mě.

   Vymazat
  3. "Toto je má odpověď těm, kteří mne soudí:...Což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití?...To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí?...Přesto jsme tohoto práva neužili, raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu." (1 Kor 9nn)

   "zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo – dělali stany." (Sk 18:3)

   Credo benediktýnů bylo ORA ET LABORA. Kalvíni (to ovšem už nejsou pořádně křesťani) udělali z práce dokonce nejvyšší hodnotu.

   Vymazat
  4. Já myslel zvěstovatele novodobé, které můžu potkat. Kromě toho, pracoval-li JK, asi tak činil z ryze didaktických důvodů, protože chleba i víno si uměl vyčarovat. A jistě by zvládl i pečené jehně.

   Vymazat
  5. A kolik těch novodobých zvěstovatelů jsi potkal? Pokud myslíš kněze, tak ti samozřejmě poskytují protihodnotu, stejně jako počítačový inženýr nebo školitel koordinátorů, který si rovněž nedobývá chléb vezdejší vlastníma rukama, pokud teda nemá záhumenky.

   Vymazat
  6. Inženýr ale nekáže lidem o tom, že by to měli dělat.

   Nemám naprosto nic proti tomu, když s zvěstovatele někdo zaplatí, aby mu kázal. Ale když oni radši radí ostatním sami aktivně věci, které sami nejsou ochotni dělat. A to ti náboženští jsou ještě z těch snesitelnějších.

   A co autor článku? Přiznám se hned na začátku, že bych asi potřeboval překlad, protože naprosto netuším, co je třeba eucharistický způsob života. Tak bych rád viděl denní režim toho člověka.

   Vymazat
  7. Lidé, kteří kážou vodu a pijí víno, se najdou všude, tedy i mezi kněžími. Ty jsi napsal, že žádný z těchto zvěstovatelů nikdy nedobýval chléb vezdejší vlastníma rukama, aby šel příkladem. To je nepřípustná paušalisace, kterou vyvrací už NZ a která zní trochu jako ty bolševické stereotypy o tom, že mnich je lenivý darmožrout, oddávající se sodomii, kterého živí vykořisťovaný pracující lid.

   Vymazat
  8. co tedy ten autor, ať jsme konkrétní... žije eucharisticky a jak to ve skutečnosti vypadá?

   Vymazat
  9. Author je v současnosti igumenem monastýru Grigoriou na Svaté hoře.

   Ta potřeba kontextu je zřejmě vyšší než jsem předpokládal - a oprávněná. Velmi stručně: "eucharistickým" způsobem se míní to, že je správné prosit Boha o tělesné potřeby, ale duchovní cestou. Neměli bychom Boha žádat o věci zaměřené na rozmařilost či požitek a rozkoš. Žádáme tak i o chléb duchovní, kterým je Kristus, Jeho Tělo a Krev v eucharistii. Tím, že Boha prosíme o vše, co potřebujeme, uznáváme Ho za jediného dárce všeho dobrého a uvědomujeme si, že všechny dary života přicházejí od Něho. To nám pomáhá být pokornými a vděčnými. Touto cestou můžeme správně - vpravdě eucharisticky - užívat světa, vyhýbat se duchovně zhoubnému zneužívání věcí a nestřídmosti. (zkrácené citace z knihy)

   Vymazat
  10. Tak teď se jen podívat, jak se tam v tom monastýru žije doopravdy a jestli je to přenositelné.

   Vymazat
  11. Zajeď si tam! Jestli zjistíš, že žije neřádně, tak to, co říká není pravda. Tos chtěl říct?

   Vymazat
  12. Pravda ... pravda je, že kdyby se měli všichni rádi a neškodili si, že by se žilo pěkně. Jenže tak nějak mám zkušenost, že ti nejhalasnější a nejurputnější hlásači těchto pravd mají většinou nejmíň co kecat. Typicky přesně vědí, co poradit jiným, aniž by se tím sami řídili a chápali souvislosti. A když se propagátorům chudoby vytknou hodinky za mega, tak ani nemají dost sebereflexe, aby zalezli do kanálu a zavřeli svoje nevymáchané klapačky.

   Přeji autorovi to, co radí jiným a k tomu trochu pokory.

   Vymazat
 3. "Ty jsi nečetl Nový zákon?"
  Spíš jste ho nečetl Vy, jinak byste věděl, že v něm je tolik vnitřních rozporů, že důkazy pro to, že někdo nějak pracoval (ba vůbec existoval) jsou chatrnější než důkazy pro evoluční teorii.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vnitřní rozpory najdete nejen v NZ, ale i v SZ, Talmudu, Koránu, Védech a dalších. Naštěstí to nejsou vědecká pojednání, jejich účelem na rozdíl od vědy není vytvářet kontext pro empiricky ověřená fakta.

   Vymazat
  2. "není vytvářet kontext pro empiricky ověřená fakta"
   To s Vaším výrokem o NZ nemá co dělat.
   Navíc Swami Prabhupáda označoval Védy za vědeckou literaturu. A Vy mu jste hodně podobný ...

   Vymazat
  3. To s Vaším výrokem o NZ nemá co dělat.
   Já jsem reagoval na Gogovu poznámku o tom, že žádný z těchto zvěstovatelů nikdy nedobýval chléb vezdejší vlastníma rukama, aby šel příkladem. V tomto ohledu šel příkladem právě ten největší se zvěstovatelů. A není důležité, zda je to "pravda" (tedy "empiricky ověřený fakt"), zda existují d§kazy pro to, že někdo pracoval nebo nepracoval (o nějakých vnitřních rozporech nemluvě), nýbrž to, že se dobývání chleba vezdejšího vlastníma rukama chválí a dává za příklad.

   Swami Prabhupáda označoval Védy za vědeckou literaturu
   Pokud používám slova "věda", mám na mysli ten racionální, discoursivní, spekulativní přístup k realitě, jak se vyvinul na Západě. "Védy" snad mají společný indoevropský slovní základ se slovy "vědět", "věda", takže Swami má pravdu; jedná se ovšem o jinou vědu než je ta okcidentální, jejíž parametry jste Vy applikoval na NZ.

   Vymazat
  4. Vy jste hodně védský Vodníku, protože tohle:
   "žádný z těchto zvěstovatelů nikdy nedobýval chléb vezdejší vlastníma rukama"
   vůbec nemá co dělat s tímhle:
   "že se dobývání chleba vezdejšího vlastníma rukama chválí a dává za příklad"

   Chválit můžete leccos, ale to ještě neznamená, že to někdo dělá. A gogo mluvil opravdu o práci. Přitom z NZ je akorát tak patrné, že pokud vůbec někdo takový existoval, tak to byl spíš zfetovanej hipík, co vždycky k někomu pracujícímu přišel "Mír vole" a začal ho od té práce tahat.

   Vymazat
  5. Já myslím, že má.

   O NZ si myslete, co chcete, to je Vaše věc.

   Vymazat
 4. "Já myslím, že má."

  Tak to pak opravdu vůbec nemá cenu se s Vámi bavit, protože Vy překroutíte cokoli, jen aby se Vám to hodilo do krámu.

  Tím svým tvrzením, že "šukal ji" je stejné jako "rád by ji šukal", se podobáte spíš Wichingovi než Metodějovi. Tím koneckonců jen potvrzujete mé podezření o Vašem velkém pokrytectví.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte smůlu, pořád Vám nerozumím. Jsem zřejmě horší než Wiching...:-(

   Vymazat
 5. Tak nejen že jsme se nedozvěděli jak žít eucharisticky - nevím kolikrát denně se slouží mše, ale bude to asi pěkná honička, ale ani co je to ekologická pohroma. A to mne trápí. Nerad bych způsobil ekologickou pohromu a nevím co počít. Neskákat do vody abych nezpůsobil tsunami, neprodukovat metan, nežrat sluníčkově pohodová zvířátka... Herdek, Vodníku, přece mne, prosťáčka, v tom nenecháte! Nerad bych spoléhal na Bibli, páč tam není jasné kdo jí vlastně napsal a vědecká literatůra (podle Vás) nemá ani tu váhu jako ty blá... promiňte, Bible. Tak nevim. Snad poradí Neználek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co je to ekumenický způsob života jsem se pokusil vysvětlit. Jestli Vám to nestačilo, pak nevím, jak Vám pomoci, protože nevíte-li, co je to ekologická katastrofa, pak to nejspíš neleží na mně.

   Vymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně: <b>text</b>
Odkaz: <a href="http://adresa">text</a>, tedy <a href=""></a>