čtvrtek 7. dubna 2011

Odpustky v pravoslaví

Hlouposti a manipulativní polopravdy, které píše Guy Peters o pravoslaví, mají - aspoň pro mne - jeden nezpochybnitelný positivní side effect: dozvím se o zcela nepodstatných, pro pravoslaví podružných a necharakteristických detailech, o kterých jsem nevěděl. Nemají sice pro poznání a porozumění pravoslaví vůbec žádný význam, ale jsou to zajímavé kuriosity samy o sobě. Protože nemám čas zabývat se jedním každým Peterseovým omylem a předsudkem - a upřímně: není pro to v tomto mediu ani žádaný spirituální rozměr - budu v průběhu času nárazově reagovat na jednotlivé bludy tak, jak mi přijdou pod ruku.

Včera jsem se probíral starými materiály a padlo mi do ruky Sigillion z r.1583. Je to reakce patriarchů konstantinopolského, alexandrijského a jerusalemského na zavedení nového kalendáře na Západě r. 1582. V bodě 6 se praví doslova:
"That whoever says that the Pope is the head of the Church, and not Christ, and that he has authority to admit persons to Paradise with his letters of indulgence or other passports, and can forgive sins as many as a person may commit if such person pay money to receive from him indulgences, i.e. licences to sin, let every such person be anathema."
To je pravoslavné stanovisko k odpustkům. Tečka. Je pravda, že někdy v průběhu 17. stol. se pod silným vlivem latinské církve na Řeky v tureckém područí tento zlozvyk uchytil i tam; podle ruských pramenů přežíval až do 20. stol. Koncil v Konstantinopoli r.1838 odsoudil praxi obohacování, aniž poskytl solidní theologickou argumentaci (=odmítnutí theologie "přebytečných zásluh" a očistce). Nebyla akutně potřeba, protože odpustková praxe byla nezávislá na Tajině pokání (zpovědi) a Tajině přijímání, tj. nijak pravoslavné věřící těchto závazných účastí nezbavovala.

Kurz und gut: odpustky jsou čistě latinskou heretickou innovací, která kdysi částečně a dočasně nakazila i Řeky v tureckém područí.

Aktualisováno: po Petersově upozornění jsem doplnil odkaz na jeho kommentář.

9 komentářů:

 1. Nabozenska sekta, ktera zboznuje marocky gulasek - Tajine, je mi sympaticka.

  OdpovědětVymazat
 2. Protože je Vodník líný nebo neschopný odkázat na mé údajné hlouposti a manipulativní polopravdy, odkážu na ně sám.

  A ejhle. Ukazuje se, že zatímco Vodník tvrdil: „Fakta jsou jasná: 2 000 let nepřetržité tradice neučí NIC o papežově primátu (jiném než čestném), filioque, celibátu kněží, přijímání pod jednou, očistci, odpustcích, neposkrněném početí nebo neomylnosti papežově,“ fakta jsou jasná: „Thus, in the 13th clause of the document it is said: "The power of the forgiveness of sins, which is termed by the Eastern Church of Christ “Absolution Certificates” when given in writing, but by the Latins “Indulgences,” is given to the Holy Church by Christ. These Absolution Certificates are issued in the whole Catholic Church by the Four most holy Patriarchs: Constantinople, Alexandria, Antioch, and Jerusalem."“

  Takže jediný, kdo tady přináší hlouposti a manipulativní polopravdy, je Vodník, jak sám musel přiznat: „Je pravda, že někdy v průběhu 17. stol. se pod silným vlivem latinské církve na Řeky v tureckém područí tento zlozvyk uchytil i tam“, ačkoliv ještě chvíli před tím tvrdil: „Fakta jsou jasná: 2 000 let nepřetržité tradice neučí NIC o … odpustcích“.

  A tak je to u ruskopravoslavných se vším. Neúcta k faktům a trapné lhaní.

  OdpovědětVymazat
 3. Ano, 13. klausule lokálního konfliktu církve pod tureckou nadvládou je pro Peterse totéž jako pravoslavná doktrína Sedmi ekumenických koncilů.

  3. ekumenický koncil nebo "zbojnická synoda", Efes jako Efes...

  I méně chápajícím musí být jasné, že pravoslavná víra (nikoli články lokálních koncilů, navrch později vyvrácené) nic o odpustcích neučí.

  OdpovědětVymazat
 4. Nechte Vodnika byti, Tajine jsou fakt moc dobry

  OdpovědětVymazat
 5. Nikdy jsem netvrdil, že ruskopravoslavní měli odpustky. Tvrdil jsem a tvrdím, že odpustky měli řeckopravoslavní. Jenže pro Vás rozdíly mezi ruskopravoslavnými a řeckopravoslavnými neexistují, a proto neexistují ani pravoslavné odpustky. Přitom tento rozdíl je obecně znám: „„The Greek Orthodox [tj. doslova „řeckopravoslavní“] were among them, receiving antimensia for their parishes from the Russian bishops. This situation was recognised by all the local Churches, who released clergy for the American parishes into the jurisdiction of the Russian Orthodox Church [tj. doslova „ruskopravoslavná církev“].“Jen k Vodníkovi dosud nedorazil. Ale třeba k němu časem dorazí, jako už dorazilo poznání o řeckopravoslavných odpustcích.

  OdpovědětVymazat
 6. Jenže pro Vás rozdíly mezi ruskopravoslavnými a řeckopravoslavnými neexistují,
  Neexistují pro nikoho, kromě Peterse, který tyto termíny vymyslel. "Greek Orthodox" se překládá jako "řečtí pravoslavní", "Russian Orthodox" jako ruští pravoslavní. Obojí jsou pravoslavní, stejně jako Srbové, Rumuni, Bulhaři nebo Gruzínci, není mezi nimi ve věrouce žádný rozdíl a tedy žádná potřeba tvrdého terminologického rozlišení. Pouze proto, že moderní usus zkreslil význam slova "katholík, katholický", jste zmaten.

  Pokud přijmu - pracovně! - zkreslený význam termínu "katholický" pro všechny křesťany, vyznávající vatikánskou věrouku, primát papeže atd., pak není pochopitelně žádný (podstatnější) rozdíl mezi římskými a řeckými katholíky (byť stále o dost větší než mezi různými národními pravoslavnými církvemi navzájem).

  OdpovědětVymazat
 7. Greek Orthodox" se překládá jako "řečtí pravoslavní" nebo „řeckopravoslavní“, není rozdílu. Russian Orthodox" jako ruští pravoslavní nebo „ruskopravoslavní“, není rozdílu. Hledáte rozdíly tam, kde nejsou.

  Obojí jsou pravoslavní, stejně jako Srbové, Rumuni, Bulhaři nebo Gruzínci, není mezi nimi ve věrouce žádný rozdíl
  Aha, takže kalendář nic neznamená? Tak proč se lokálně používá starý a lokálně nový? Jaká je pravá pravoslavná víra a jaký kalendář je herese?

  Pouze proto, že moderní usus zkreslil význam slova "katholík, katholický", jste zmaten.
  Ne, zmaten jste Vy, protože jste zfalšoval původní význam slova: „po celém“ světě.

  OdpovědětVymazat
 8. Vodník by si spíš než Vodník měl říkat Neználek, protože jeho ignorance nezná mezí:

  Pedofilija na rusko-pravoslavni način?“ „V bezprostřední blízkosti Památníku bitvy národů se nachází rusko-pravoslavný kostel, který byl postaven na památku 22 000 ruských vojáků padlých v Bitvě národů.“ „Vídeňský rusko-pravoslavný biskup Hilarion (Alfejev), který je současně zástupcem moskevského patriarchátu u evropských institucí v Bruselu, zdůraznil, že Evropa potřebuje spojený křesťanský hlas, který by zabránil její sekularizaci.“

  „Z náboženského hlediska jsou obyvatelé řeckokatolíci a řeckopravoslavní a muslimové.“ „Tento dokument ukončil pronásledování protestantů a umožnil praktikování dalších tří křesťanských vyznání - augšpurského (luterské), helvetského (kalvínské) a řeckopravoslavného (tzv. nesjednocení Řekové).“ „Jinou podobou tohoto mnohotvárného Zla je islám, dnes zase pomalu dobývající svět, ale nelze zapomenout ani na jeho další tvářnost, totiž na tupý rusko-pravoslavný imperialismus, po staletí ohrožující východní Evropu, jehož prodlouženou ruku na Balkáně Srbsko tak často představovalo.“

  OdpovědětVymazat
 9. Hledáte rozdíly tam, kde nejsou.
  Je to přesně naopak: to Vy je děláte (svou terminologií) tam, kde nejsou.

  Už jsem Vám to psal několikrát, že v hledání pravdy "pravoslaví vs. latiníci" jsou Vám kalendářní problémy pouze k zatemnění mysli. Zavedení nového kalendáře (byť se starou paschálií, Paschu a na ní navázané svátky slaví novokalendářní Řekové, Bulhaři atd. a starokalendářní Rusové, Srbové atd. stejně) bylo zlovolné a nekanonické a tragicky narušilo jednotu pravoslaví v posledních 90 letech. Není ale heresí, novokalendářní církvě nejsou prosty blahodati Ducha svatého a jejich Tajiny jsou platné (<- to je to, co určuje, zda je ta neb ona lokální církev ještě pravoslavná). Nicméně spolu neslouží a neslaví - to dost dobře ani nejde, jestliže se jedni ještě postí a druzí už slaví (např. kolem Vánoc). Podobně jako heresi ekumenismu považujeme nový kalendář za nebezpečnou šikmou plochu, která může vést ke schismatu a následné(-ým) heresi(-ím), jejichž důsledek je odloučení od katholické a apoštolské církve a ztráta blahodati Ducha svatého, tj. spasitelnosti sv. Tajin.

  "Katholický" - původní význam.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně: <b>text</b>
Odkaz: <a href="http://adresa">text</a>, tedy <a href=""></a>