pátek 4. července 2014

Jako by to napsal Guénon...

Tento geniální text čínského učence cituje Bohumil Mathesius v doslovu (z r.1939) ke Zpěvům staré Číny (text sám je minimálně o 15 let starší):
„Jako čarodějův učeň duchy – píše nám Číňan – rozpoutali jste vy, Evropané, hospodářskou soutěž, jen proto, abyste došli k poznání, že nejste s to ji ovládnout. Za posledních sto let bylo vaše zákonodárství jen nepřetržitým a neplodným pokusem urovnat vaše spletené hospodářské poměry. Vaši chudáci, vaši opilci, vaši lidé práce neschopní, vaši nemocní, vaši starci a vaši nezaměstnaní tíží vás jako noční můry. Uvolnili jste sami všechna lidská i osobní pouta a pokoušíte se teď marně nahradit je neosobní činností státního aparátu. Nejnápadnější známkou vaší civilisace je vaše neodpovědnost. Osvobodili jste síly, které neumíte uhlídat, upadli jste do pastí, které jste si sami nastražili. Váš kapitál žije a chce být krmen; necháte-li jej hladovět, obrací se proti vám a škrtí vás. Produkujete, co musíte produkovat, a nekonsumujete, co konsumovat chcete, ale co konsumovat jste přinuceni… Jako hladové bestie vrháte se, vy Evropané, na nevykořistěné oblasti zeměkoule. Až dosud jste se omezili na plundrování mimo pohraniční sloupy. Ale při dělení kořisti se pozorujete závistivýma očima a dříve nebo později, až bude všecko rozděleno, přepadnete se navzájem. To je vlastní smysl vašeho zbrojení. Musíte pohlcovat, abyste nebyli sami pohlceni. A právě tyto obchodní vztahy, o nichž jste předpokládali, že budou vztahy míru, udělaly z vás navzájem smrtelné nepřátele a posunuly vás do bezprostřední blízkosti zničující války… Rubem vašich triumfů v mechanice je rozpad duchovního myšlení… Vaše smysly jsou mrtvé pro vnější dojmy a vnitřní zážitky. Jste slepí a hluší. Váš celý život je nekonečná řada závěrů z premis, které nezkoušíte, až k soudům, které jste nečekali, ani nechtěli. Všude samé prostředky, nikde cíl… Kde jsou vaše výhody? Váš lid je nepochybně vybaven líp bezvýznamnými prostředky než náš, jí víc a pije víc, víc spí – ale tady přednosti přestávají. Je méně veselý, méně spokojený, méně pilný. V posledním stu let zničili jste celou svou společnost, vlastnictví, rodinu, náboženství, morálku, rozdíly tříd, všechny věci, které jsou nejvyššího významu v lidských vztazích, jsou vámi vyvráceny a plovou jako lodní trosky v řečišti času…“
(Převzato z Britských listů)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně: <b>text</b>
Odkaz: <a href="http://adresa">text</a>, tedy <a href=""></a>